การป้องกันมัลแวร์ขั้นสูง (AMP)

by Zarisa Zongzang | Jul 17, 2018

การป้องกันการโจมตี การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอย่างต่อเนื่อง การตรวจจับมัลแวร์อย่างรวดเร็ว การกำจัดมัลแวร์

การรับรู้สถานะและการควบคุมเพื่อกำจัดการโจมตีขั้นสูง

รับความสามารถด้านการจัดการภัยคุกคามระดับสากล การทำแซนด์บ็อกซ์ขั้นสูง และการสกัดกั้นมัลแวร์แบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันการโจมตี โดยใช้ Cisco Advanced Malware Protection (AMP) แต่เนื่องจากไม่สามารถพึ่งพาการป้องกันเพียงอย่างเดียวได้ AMP มีการวิเคราะห์กิจกรรมไฟล์ในเครือข่ายขยายของคุณอย่างต่อเนื่อง คุณจึงสามารถตรวจจับ ยับยั้ง และกำจัดมัลแวร์ขั้นสูงได้อย่างรวดเร็ว

คุณลักษณะหลัก

 
ความสามารถด้านการจัดการภัยคุกคามระดับสากล AMP

ความสามารถด้านการจัดการภัยคุกคามระดับสากล

ผู้เชี่ยวชาญ Cisco Talos ของเราได้ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างมัลแวร์นับล้านรายการและข้อมูลหลายเทราไบต์ต่อวัน และนำความสามารถดังกล่าวมาสร้างเป็น AMP จากนั้น AMP จะเชื่อมโยงไฟล์ ข้อมูลจากการวัดและส่งข้อมูลทางไกล และพฤติกรรมของไฟล์เข้ากับความรู้จากบริบทจำนวนมากนี้เพื่อปกป้องภัยคุกคามที่รู้จักและภัยคุกคามใหม่ๆ ในเชิงรุก

การทำแซนด์บ็อกซ์ขั้นสูง

การทำแซนด์บ็อกซ์ขั้นสูง

ความสามารถในการทำแซนด์บ็อกซ์ขั้นสูงจะวิเคราะห์ไฟล์เชิงสถิตและไดนามิคเทียบกับดัชนีชี้วัดพฤติกรรมมากกว่า 700 รายการโดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์เหล่านี้จะแสดงให้เห็นการโจมตีที่ไม่น่าไว้วางใจและช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยของคุณเข้าใจ จัดลำดับ และสกัดกั้นการโจมตีที่ซับซ้อนได้

การตรวจจับและการสกัดกั้นมัลแวร์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

การตรวจจับและการสกัดกั้นมัลแวร์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

สกัดกั้นมัลแวร์ที่พยายามเข้าสู่เครือข่ายของคุณได้แบบเรียลไทม์ AMP จะวิเคราะห์ไฟล์ ณ จุดเริ่มต้นเพื่อจับมัลแวร์ที่รู้จักและไม่รู้จัก ด้วยการใช้กลไกการตรวจจับ AV การจับคู่ลายเซ็นแบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง การเรียนรู้ของเครื่อง และการสร้างลายนิ้วมือ ผลที่ได้คือ มีการตรวจจับและการป้องกันโดยอัตโนมัติที่รวดเร็วขึ้น

การวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องและการรักษาความปลอดภัยแบบย้อนหลัง

การวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องและการรักษาความปลอดภัยแบบย้อนหลัง

เมื่อไฟล์เข้าสู่เครือข่ายของคุณแล้ว AMP จะเฝ้าดู วิเคราะห์ และบันทึกกิจกรรมของไฟล์ไม่ว่าจะมีแนวโน้มหรือไม่ก็ตาม หากตรวจพบพฤติกรรมที่เป็นอันตรายในภายหลัง AMP จะส่งการแจ้งเตือนย้อนหลังให้กับทีมการรักษาความปลอดภัยของคุณว่ามัลแวร์นั้นมาจากที่ใด อยู่ที่ไหน และทำอะไรอยู่ เพียงแค่คลิกไม่กี่ครั้งคุณก็จะสามารถยับยั้งและแก้ไขมัลแวร์นั้นได้

 

ค้นหาการปรับใช้ AMP ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

การปกป้องมัลแวร์ขั้นสูงจะต้องมีการสมัครสมาชิก การจัดการผ่านระบบควบคุมการจัดการบนเว็บ และการปรับใช้บนแพลตฟอร์มหลากหลายชนิด

ปกป้องอุปกรณ์ปลายทางของคุณ

ปกป้องอุปกรณ์ปลายทางของคุณ

ด้วยโซลูชันการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ปลายทางของเรา คุณจะสามารถสกัดกั้นมัลแวร์ ณ จุดเริ่มต้นได้ รวมถึงรับรู้สถานะของไฟล์และกิจกรรมในระดับปฏิบัติการ และกำจัดมัลแวร์จากเครื่องพีซี, Mac, Linux และอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ 

AMP สำหรับ...
อุปกรณ์ปลายทาง

 
ปกป้องเครือข่ายของคุณ

ปกป้องเครือข่ายของคุณ

รับรู้สถานะของกิจกรรมการโจมตีระดับเครือข่ายและขอบเครือข่าย และสกัดกั้นมัลแวร์ขั้นสูง

AMP บน...
NGIPS (AMP สำหรับเครือข่าย)
ไฟร์วอลล์รุ่นใหม่ 
แพลตฟอร์ม Meraki MX UTM 
เราเตอร์สาขา (ISR)

 

 
ปกป้องอีเมลและการใช้งานเว็บของคุณ

ปกป้องอีเมลและการใช้งานเว็บของคุณ

เพิ่มความสามารถ AMP ในอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอีเมลและเว็บ หรือในการปรับใช้การรักษาความปลอดภัยอีเมลและเว็บบนระบบคลาวด์

AMP สำหรับ ...
อีเมล
เว็บ
อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ที่ปลอดภัย (Umbrella)

Leave a comment

ACA PACIFIC GROUP

STAY CONNECTED

Loading
Loading. Please wait...